Kontakt:

Punkt Kontaktowy Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
tel: +48 32 757 33 11
tel: +48 32 757 33 57
fax. +48 32 757 33 12
Mail: efs@wup-katowice.pl

Newsletter EFS


     
  
 twoj_potencjal 


 wsparcie_8.1.1_i_8.1.2 

 1_pokl_final_222

 grafika_BK

 

 

2015-10-09 10:08:45

W związku z rozbieżnościami interpretacyjnymi dotyczącymi zakresu wsparcia określonego w dokumentacji programowej w ramach Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a przepisami prawa krajowego, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zwrócił się do Instytucji Zarządzającej RPO celem wyjaśnienia powstałych wątpliwości.


2015-10-06 11:22:10

5 października br. w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie informacyjne z zasad aplikowania o środki EFS w ramach Poddziałania 7.3.3. RPO WSL na lata 2014-2020. Na spotkanie zgłosiło się ponad 50 przedstawicieli podmiotów zainteresowanych realizacją projektów dotyczących wsparcia osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wyjaśniali zasady realizacji projektów i odpowiadali na pytania uczestników.


2015-10-02 14:57:27

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zasad aplikowania o środki EFS w ramach Podziałania 7.4.2 Outplacement – konkurs RPO WSL na lata 2014-2020 – w związku z ogłoszeniem konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15.


2015-10-02 13:37:26

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój informuje, iż w dniu 1 października 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/15, na którym rozlosowane zostały wnioski, które otrzymały pozytywną ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej.


2015-10-02 12:58:25

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zasad aplikowania o środki EFS w ramach Podziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs RPO WSL na lata 2014-2020 - w związku z ogłoszeniem konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15.


2015-10-01 16:56:43

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zasad aplikowania o środki EFS w ramach Podziałania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych RPO WSL na lata 2014-2020 w związku z ogłoszeniem konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-005/15.


2015-10-01 16:27:58

W Bazie Wiedzy udostępniono kolejną wersję Podręcznika Beneficjenta SL2014 (wer. 1.2 z 24.09.2105 r.), który ma być pomocny dla realizatorów projektów w programach polityki spójności 2014-2020. Dokument ma na celu przybliżenie funkcjonalności aplikacji tzw. Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 użytkownikom. Aplikacja umożliwia wsparcie bieżącego procesu zarządzania, monitorowanie i ocenę programów oraz rozliczanie projektów. Aktualizacja jest związana z rozbudową SL2014 o kolejne funkcjonalności, a jej zakres określono w dokumencie "Podręcznik beneficjenta wersja 1.2 - zakres zmian" zamieszczonym w Bazie Wiedzy.


2015-09-25 15:26:58

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza zaktualizowany Wykaz Kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w obszarze zatrudnienie w Województwie Śląskim. Wykaz Kandydatów obejmuje aplikacje złożone w ramach I tury naboru trwającego w okresie 26.06.2015 r. – 10.07.2015 r., uaktualniony o aplikacje, które zostały w sposób prawidłowy uzupełnione formalnie.


2015-09-25 14:12:10

W związku z trwającymi pracami deweloperskimi SL2014 (środowisko szkoleniowe i produkcyjne) będzie niedostępny w dniu 25 września br. (piątek) od godz. 12.00 do godz. 15.00.


2015-09-25 14:07:36

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój informuje, iż w dniu 25 września 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/15, na którym rozlosowane zostały wnioski po uzupełnieniu przekazane do oceny formalnej.<< : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : >>

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski