Kontakt:

Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
tel: +48 32 757 33 11
tel: +48 32 757 33 57
fax. +48 32 757 33 12
Mail: efs@wup-katowice.pl

Newsletter EFS


    
  
 twoj_potencjal  wsparcie_8.1.1_i_8.1.2 

 1_pokl_final_222

 grafika_BK

 

 

2015-01-30 12:52:18

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Grzegorz Sikorski podpisał w styczniu porozumienie dotyczące realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020).


2015-01-26 11:30:43

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju uruchomiło nową stronę internetową http://www.power.gov.pl/. Nowa witryna w jasny i czytelny sposób prezentuje informacje o Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Zapraszamy do korzystania z serwisu.


2015-01-05 12:18:48

Informacja Instytucji Zarządzającej PO KL


2014-12-22 13:12:26

Uprzejmie informujemy, iż Śląskie jako jedno z trzech województw pozyskało dodatkową pulę środków przeznaczoną na działania ukierunkowane na pomoc osobom bezrobotnym.


2014-12-19 15:21:49

18 grudnia odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone kwestiom związanym z czynnościami kontrolnymi prowadzonymi wobec projektów realizowanych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Było to już ostatnie spotkanie dotyczące tego programu. Perspektywa 2007-2013 jest już za nami.


2014-12-19 10:51:05

17 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Decyzję podpisała Marianne Thyssen komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności na rynku pracy. PO WER powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.


2014-12-19 08:30:36

„Unijna Komisarz ds. Polityki Regionalnej - Corina Cretu - złożyła w dniu 18 grudnia 2014 podpis pod Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Śląskiego 2014-2020. Oznacza to, że po wielomiesięcznych pracach nad dokumentem i fazie konsultacyjnej, podczas której przeanalizowano kilkaset uwag wysłanych w trybie roboczym pomiędzy zespołem negocjacyjnym a Komisją, Komisja Europejska zatwierdziła ostateczny kształt Programu Regionalnego dla naszego województwa” – mówi Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego.


2014-12-18 13:39:17

Podczas ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które odbyło się w Toruniu 10 grudnia, podano aktualne informacje dotyczące postępu w poziomie wdrażania nowych instrumentów i form wsparcia w PO KL.


2014-12-17 13:18:28

Na podstawie podsekcji 3.1.3.1 pn. "Zasada konkurencyjności" pkt 5 lit. a i pkt 10 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca PO KL ogłosiła, że z dniem 1 grudnia 2014 r. została uruchomiona strona internetowa www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl poświęcona prowadzonym postępowaniom o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


2014-12-08 15:02:12

17 grudnia 2014 r. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej GARR S.A. zaprasza  na konferencję "Ekonomia Społeczna - możliwości i wyzwania. Kierunki rozwoju ekonomii społecznej w regionie z uwzględnieniem nowych źródeł finansowania".<< : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : >>

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski