Kontakt:

Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
tel: +48 32 757 33 11
tel: +48 32 757 33 57
fax. +48 32 757 33 12
Mail: efs@wup-katowice.pl

Newsletter EFS


    
  
 twoj_potencjal  wsparcie_8.1.1_i_8.1.2 

 1_pokl_final_222

 grafika_BK

 

 

2015-03-04 14:17:28

Trwają (od 3 do 5 marca) XVII Ogólnopolskie Targi „Edukacja 2015” organizowane przez Fundację Viribus Unitis w Hali Widowiskowo-Sportowej „Spodek” w Katowicach.


2015-03-04 10:05:22

Szkolenia, staże, zajęcia z aktywizacji zawodowej – to tylko część wsparcia oferowanego w projektach unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Adresatami przedsięwzięć są zarówno osoby nieaktywne zawodowo, jak i pracujące.


2015-02-27 12:01:31

W okresie od 01.02.2015r. – 28.02.2015r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zawarł 11 umów na realizację projektów w ramach konkursu zamkniętego dla Poddziałania 6.1.1 oraz 3 umowy na realizację projektów w ramach konkursu zamkniętego dla Poddziałania 8.1.1.


2015-02-12 12:26:29

30 stycznia 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju podpisała „Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020”.


2015-01-30 12:52:18

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Grzegorz Sikorski podpisał w styczniu porozumienie dotyczące realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020).


2015-01-26 11:30:43

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju uruchomiło nową stronę internetową http://www.power.gov.pl/. Nowa witryna w jasny i czytelny sposób prezentuje informacje o Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Zapraszamy do korzystania z serwisu.


2015-01-05 12:18:48

Informacja Instytucji Zarządzającej PO KL


2014-12-22 13:12:26

Uprzejmie informujemy, iż Śląskie jako jedno z trzech województw pozyskało dodatkową pulę środków przeznaczoną na działania ukierunkowane na pomoc osobom bezrobotnym.


2014-12-19 15:21:49

18 grudnia odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone kwestiom związanym z czynnościami kontrolnymi prowadzonymi wobec projektów realizowanych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Było to już ostatnie spotkanie dotyczące tego programu. Perspektywa 2007-2013 jest już za nami.


2014-12-19 10:51:05

17 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Decyzję podpisała Marianne Thyssen komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności na rynku pracy. PO WER powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.<< : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : >>

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski