Kontakt:

Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
tel: +48 32 757 33 11
tel: +48 32 757 33 57
fax. +48 32 757 33 12
Mail: efs@wup-katowice.pl

Newsletter EFS


    
  
 twoj_potencjal  wsparcie_8.1.1_i_8.1.2 

 1_pokl_final_222

 grafika_BK

 

 

2015-03-27 14:15:35

Informujemy, iż dnia 30 marca 2015 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosi nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


2015-03-23 13:40:54

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku. Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy już po raz jedenasty wręczy nagrody najlepszym, polskim mikrofirmom. Celem przedsięwzięcia jest nagradzanie właścicieli przedsiębiorstw prowadzących z sukcesem tradycyjny lub nowoczesny biznes, zakorzeniony w lokalnych społecznościach.


2015-03-18 12:59:21

Marszałek Wojciech Saługa oraz członek zarządu województwa Gabriela Lenartowicz uroczyście podpisali porozumienia, które formalnie włączają lokalne samorządy do procesu zarządzania unijnym Programem Regionalnym na lata 2014-2020.


2015-03-10 11:05:40

W dniu wczorajszym w Katowicach w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące dokumentu pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


2015-03-09 09:39:46

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największa akcja promująca projekty dofinansowane ze środków unijnych w Polsce. Podobnie jak w roku ubiegłym, od 7 do 10 maja br. w całym kraju odbędą się setki imprez, prezentujących tysiące pomysłów zrealizowanych dzięki Funduszom Europejskim.


2015-03-06 10:27:02

Z przyjemnością informujemy, że audycja radiowa zrealizowana przez Radio Katowice na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy została wysoko oceniona w konkursie pt.„Kwalifikacje na fali zawodowej”, ogłoszonym przez Instytut Badań Edukacyjnych. IBE pracuje nad Polską Ramą Kwalifikacji, istotnym narzędziem zmian w podejściu do uczenia się i inwestowania w kapitał ludzki w Polsce.


2015-03-04 14:17:28

Trwają (od 3 do 5 marca) XVII Ogólnopolskie Targi „Edukacja 2015” organizowane przez Fundację Viribus Unitis w Hali Widowiskowo-Sportowej „Spodek” w Katowicach.


2015-03-04 10:05:22

Szkolenia, staże, zajęcia z aktywizacji zawodowej – to tylko część wsparcia oferowanego w projektach unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Adresatami przedsięwzięć są zarówno osoby nieaktywne zawodowo, jak i pracujące.


2015-02-27 12:01:31

W okresie od 01.02.2015r. – 28.02.2015r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zawarł 11 umów na realizację projektów w ramach konkursu zamkniętego dla Poddziałania 6.1.1 oraz 3 umowy na realizację projektów w ramach konkursu zamkniętego dla Poddziałania 8.1.1.


2015-02-12 12:26:29

30 stycznia 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju podpisała „Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020”.<< : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : >>

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski