Kontakt:

Punkt Kontaktowy Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
tel: +48 32 757 33 11
Mail: efs@wup-katowice.pl

Newsletter EFS


  
  SL2014

 twoj_potencjal 


 wsparcie_8.1.1_i_8.1.2 

 1_pokl_final_222

 grafika_BK

 

 

2016-07-22 13:49:14

W związku z rozstrzygnięciem zeszłorocznych konkursów i wielkim zainteresowaniem informacjami na temat możliwości wzięcia udziału w projektach proponujemy Państwu nową zakładkę na naszej stronie internetowej.


2016-07-21 07:16:37

Do 17 sierpnia br. można składać wnioski w „Konkursie dotacji na działania informacyjne dla prasy lokalnej dotyczące funduszy europejskich”. Jego celem jest wybór i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących tematykę funduszy europejskich w prasie lokalnej i lokalnych portalach internetowych. Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału wydawców tytułów prasowych funkcjonujących na rynku co najmniej od 2 lat.


2016-07-20 09:54:50

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 uczestniczących w wyborze projektów do dofinansowania. 8 lipca został uruchomiony dodatkowy nabór kandydatów .


2016-07-20 09:51:59

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przypomina, że do 27 lipca br. do godz. 12:00:00 trwają cztery nabory wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach dla Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.


2016-07-20 09:36:55

Jak założyć i sprawnie prowadzić własny biznes? Która forma realizacji naszego planu będzie najbardziej odpowiednia? Z jakich krajowych i unijnych możliwości wsparcia można skorzystać przy zakładaniu działalności gospodarczej? Odpowiedzi na te pytania uzyskać można było na inauguracji Akademii Przedsiębiorczości. Organizator przedsięwzięcia: IT LOFT PARK Tychy chce w ten sposób wyposażyć „przedsiębiorcze” osoby z woj. śląskiego w kompleksowe informacje na temat zakładania i prowadzenia własnej firmy.


2016-07-19 15:14:26

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój informuje, iż w dniu 18 lipca 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/16, na którym rozlosowane zostały wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.


2016-07-19 14:19:14

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, IOK publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16.


2016-07-18 10:59:41

Z związku z ogłoszeniem konkursu w ramach Poddziałania 7.3.3 RPO WSL na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w dniu 21 lipca br. zaplanował na spotkanie informacyjne organizowane w Rybniku.


2016-07-14 13:19:36

 Informujemy, że 07.07.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL07.03.03-IP.02-24-004/15 dla Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy.


2016-07-13 09:01:03

Informujemy o rozpoczęciu prac nad projektem zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014 -2020.<< : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : >>

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski