Kontakt:

Punkt Kontaktowy Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
tel: +48 32 757 33 11
tel: +48 32 757 33 57
fax. +48 32 757 33 12
Mail: efs@wup-katowice.pl

Newsletter EFS


      
  
 twoj_potencjal 


 wsparcie_8.1.1_i_8.1.2 

 1_pokl_final_222

 grafika_BK

 

 

2016-04-29 15:09:38

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowano harmonogram dla konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15.


2016-04-29 15:02:52

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowano harmonogram dla konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15.


2016-04-29 14:38:35

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowano harmonogram dla konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15.


2016-04-26 14:08:14

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, IOK publikuje listę uzupełnionych wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16.


2016-04-25 13:39:26

18 kwietnia br. minął termin implementacji znacznej części przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych. Dokument uchylał Dyrektywę 2004/18/WE oraz Dyrektywę 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE.


2016-04-25 13:28:07

Eksperci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Funduszu Górnośląskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą prelegentami adresowanego do przedsiębiorców spotkania w Mysłowicach.


2016-04-25 13:21:41

Dziś w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie ma miejsce I Kongres Przedsiębiorców Ziemi Lublinieckiej: Innowacyjność i Fundusze – prosta droga do rozwoju Twojej firmy.


2016-04-25 13:14:16

21 kwietnia br. odbyły się dwa spotkania informacyjne w Częstochowskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy Katowicach dla firm i instytucji zainteresowanych aplikowaniem o środki Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród lokalnych przedsiębiorców – łącznie wzięła w nich udział ponad 70-osobowa grupa uczestników.


2016-04-22 14:34:49

W związku z zatwierdzeniem przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/15 dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.


2016-04-20 10:06:43

Informujemy, że w dniu 12 kwietnia br. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 633/106/V/2016 przyjął zaktualizowany dokument pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 wersja 5 wraz z załącznikami.<< : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : >>

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski