Kontakt:

Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
tel: +48 32 757 33 11
tel: +48 32 757 33 57
fax. +48 32 757 33 12
Mail: efs@wup-katowice.pl

Newsletter EFS


    
  
 twoj_potencjal  wsparcie_8.1.1_i_8.1.2 

 1_pokl_final_222

 

 

2014-10-23 13:40:19

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.1.1/2013 została zwiększona alokacja o kwotę 463 421,15 zł (w przypadku wahań kursowych wskazana wartość może ulec zmianie). Tym samym, możliwe stanie się dofinansowanie kolejnych projektów, które podlegały ocenie merytorycznej w ramach przedmiotowego konkursu. Dofinansowanie przyznawane będzie w kolejności zgodnej z liczbą punktów uzyskanych przez poszczególne wnioski, które zostały ocenione pozytywnie, lecz nie zakwalifikowały się do dofinansowania z powodu braku środków. Liczba projektów rekomendowanych do dofinansowania uzależniona będzie od dostępności środków w ramach konkursu. Pismo informujące o możliwości realizacji projektu zostanie wysłane do Projektodawców, których wnioski mieszczą się w puli środków.


2014-10-14 15:33:40

Nadszedł czas dzielenia się pasją, fantazją, entuzjazmem i doświadczeniem. Do 22 października 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego poszukuje twórczych, międzypokoleniowych par aktywistów, dla których zwykłe hobby jest lub już wkrótce stanie się przygodą życia.


2014-10-14 09:24:24

9 października 2014 r. w Katowicach, Częstochowie i Bielsku Białej odbyły się XI Europejskie Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji. Organizatorem przedsięwzięcia był Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

 

 IMG_0345_m


2014-09-30 13:58:10

W okresie od 01.09.2014 r. – 30.09.2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zawarł
1 umowę na realizację projektu w ramach konkursu zamkniętego dla Poddziałania 8.1.1 oraz 1 umowę na realizację projektu w ramach konkursu otwartego dla Poddziałania 8.1.2


2014-09-26 09:46:45

Pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso oraz Parlamentu Europejskiego w dniach 22-25 września odbył się w Katowicach IV Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.


2014-09-26 09:35:37

Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich po raz szósty organizuje spotkanie otwarte dla Beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej, które odbędzie się 20 października br. w Warszawie w siedzibie KIW CPE przy ul. Domaniewskiej 39a.


2014-09-25 11:43:55

Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej "MERITUM" z Krakowa na bezpośrednie zlecenie Komisji Europejskiej w ramach Akcji przygotowawczej Programu "Gwarancje dla młodzieży" realizuje projekt „Tworzenie Partnerstwa na rzecz zainicjowania modelu Gwarancji dla Młodzieży w powiecie miechowskim”.


2014-09-23 08:40:08

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.1.1/2013 została zwiększona alokacja o kwotę 1 218 037,71 zł (w przypadku wahań kursowych wskazana wartość może ulec zmianie). Tym samym, możliwe stanie się dofinansowanie kolejnych projektów, które podlegały ocenie merytorycznej w ramach przedmiotowego konkursu. Dofinansowanie przyznawane będzie w kolejności zgodnej z liczbą punktów uzyskanych przez poszczególne wnioski, które zostały ocenione pozytywnie, lecz nie zakwalifikowały się do dofinansowania z powodu braku środków. Liczba projektów rekomendowanych do dofinansowania uzależniona będzie od dostępności środków w ramach konkursu. Pismo informujące o możliwości realizacji projektu zostanie wysłane do Projektodawców, których wnioski mieszczą się w puli środków.


2014-09-16 12:12:08

9 września 2014 r. Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, zatwierdził zmieniony dokument Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


2014-09-16 10:37:30

Pod hasłem „EFS Festiwal aktywizuje, integruje, edukuje” 13 września w rosarium Parku Śląskiego w Chorzowie odbył się piknik europejski. Pogoda dopisała, podobnie jak goście, do których skierowano bogatą ofertę promocyjno-edukacyjną. Organizatorem pikniku podsumowującego efekty realizacji projektów współfinansowanych z unijnych funduszy na Śląsku w ciągu ostatniej dekady był Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.<< : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : >>

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski