Kontakt:

Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
tel: +48 32 757 33 11
tel: +48 32 757 33 57
fax. +48 32 757 33 12
Mail: efs@wup-katowice.pl

Newsletter EFS


    
  
 twoj_potencjal  wsparcie_8.1.1_i_8.1.2 

 1_pokl_final_222

 grafika_BK

 

 

2015-04-15 15:27:14

W ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach będzie wdrażał działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dotyczące rynku pracy. Obejmują one szeroki zakres wsparcia w obszarze rynku pracy oraz w sferze kształcenia zawodowego, kierowany zarówno do osób nieaktywnych zawodowo, jak i pracujących. Przewidziano także formy wsparcia dla przedsiębiorców i przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne. Otwierają się tym samym perspektywy pomocy ze środków unijnych dla firm sektora węglowego oraz przedsiębiorstw kooperujących z tą branżą, która przechodzi gruntowną restrukturyzację i musi sprostać zarówno wyzwaniom technicznym, i technologicznym w sferze produkcyjnej, jak i poradzić sobie z problemami pracowników, zwłaszcza zagrożonych zwolnienie lub zmuszonych do przekwalifikowania.


2015-04-15 08:59:16

9 kwietnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach odbyło się spotkanie z pracownikami powiatowych urzędów pracy. Tematem spotkania były zasady realizacji projektów pozakonkursowych w ramach osi I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


2015-03-31 08:36:43

Krajowa Instytucja Wspomagająca ogłosiła konkurs skierowany do realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL.


2015-03-30 09:01:10

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca w ramach PO WER ogłasza w dniu 30.03.2015 r. nabór  wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa śląskiego na rok 2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy  Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.


2015-03-27 14:15:35

Informujemy, iż dnia 30 marca 2015 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosi nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


2015-03-23 13:40:54

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku. Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy już po raz jedenasty wręczy nagrody najlepszym, polskim mikrofirmom. Celem przedsięwzięcia jest nagradzanie właścicieli przedsiębiorstw prowadzących z sukcesem tradycyjny lub nowoczesny biznes, zakorzeniony w lokalnych społecznościach.


2015-03-18 12:59:21

Marszałek Wojciech Saługa oraz członek zarządu województwa Gabriela Lenartowicz uroczyście podpisali porozumienia, które formalnie włączają lokalne samorządy do procesu zarządzania unijnym Programem Regionalnym na lata 2014-2020.


2015-03-10 11:05:40

W dniu wczorajszym w Katowicach w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące dokumentu pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


2015-03-09 09:39:46

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największa akcja promująca projekty dofinansowane ze środków unijnych w Polsce. Podobnie jak w roku ubiegłym, od 7 do 10 maja br. w całym kraju odbędą się setki imprez, prezentujących tysiące pomysłów zrealizowanych dzięki Funduszom Europejskim.


2015-03-06 10:27:02

Z przyjemnością informujemy, że audycja radiowa zrealizowana przez Radio Katowice na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy została wysoko oceniona w konkursie pt.„Kwalifikacje na fali zawodowej”, ogłoszonym przez Instytut Badań Edukacyjnych. IBE pracuje nad Polską Ramą Kwalifikacji, istotnym narzędziem zmian w podejściu do uczenia się i inwestowania w kapitał ludzki w Polsce.<< : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : >>

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski