Kontakt:

Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
tel: +48 32 757 33 11
tel: +48 32 757 33 57
fax. +48 32 757 33 12
Mail: efs@wup-katowice.pl

Newsletter EFS


    
  
 twoj_potencjal  wsparcie_8.1.1_i_8.1.2 

 1_pokl_final_222

 

 

2014-11-21 09:11:19

Instytucja Zarządzająca PO KL poinformowała, że system informatyczny pn. Baza Konkurencyjności, służący do bezpłatnego umieszczania przez beneficjentów EFS zapytań ofertowych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności, zostanie uruchomiony 1 grudnia 2014 r.


2014-11-19 10:40:00

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


2014-11-19 08:50:08

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.1.1/2013 została zwiększona alokacja o kwotę 957 356,72 zł (w przypadku wahań kursowych wskazana wartość może ulec zmianie). Tym samym, możliwe stanie się dofinansowanie kolejnych projektów, które podlegały ocenie merytorycznej w ramach przedmiotowego konkursu. Dofinansowanie przyznawane będzie w kolejności zgodnej z liczbą punktów uzyskanych przez poszczególne wnioski, które zostały ocenione pozytywnie, lecz nie zakwalifikowały się do dofinansowania z powodu braku środków. Liczba projektów rekomendowanych do dofinansowania uzależniona będzie od dostępności środków w ramach konkursu. Pismo informujące o możliwości realizacji projektu zostanie wysłane do Projektodawców, których wnioski mieszczą się w puli środków.


2014-11-17 11:15:52

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza na spotkania informacyjne, które odbędzie się 28 listopada oraz 18 grudnia br., w godz.: 11:00 – 15:00,w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy ul. Bankowej 11b.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o przesłanie e-mail do dnia:

- w przypadku spotkania organizowanego  28 listopada br. prosimy o przesłanie zgłoszenia
do dnia 26 listopada br.

- w przypadku spotkania organizowanego 18 grudnia br. prosimy o przesłanie zgłoszenia
do dnia 16 grudnia br.


2014-11-13 09:33:11

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.1/2013 została zwiększona alokacja o kwotę 1 109 629,36 zł (w przypadku wahań kursowych wskazana wartość może ulec zmianie). Tym samym, możliwe stanie się dofinansowanie kolejnych projektów, które podlegały ocenie merytorycznej w ramach przedmiotowego konkursu. Dofinansowanie przyznawane będzie w kolejności zgodnej z liczbą punktów uzyskanych przez poszczególne wnioski, które zostały ocenione pozytywnie, lecz nie zakwalifikowały się do dofinansowania z powodu braku środków. Powyższe projekty zostaną poddane szczegółowej weryfikacji uwzględniającej okres zatwierdzenia listy rankingowej, aktualność dokumentów  PO KL, SzOP PO KL oraz dokumentów wchodzących w skład Systemu Realizacji PO KL obowiązujących na dzień ogłoszenia przedmiotowego konkursu oraz dynamikę zmian społeczno-gospodarczych regionu. Liczba projektów rekomendowanych do dofinansowania uzależniona będzie od dostępności środków w ramach konkursu. Pismo informujące o możliwości realizacji projektu zostanie wysłane do Projektodawców, których wnioski mieszczą się w puli środków.


2014-11-03 10:19:05

W okresie od 01.10.2014 r. – 31.10.2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zawarł 1 umowę na realizację projektu w ramach konkursu zamkniętego dla Poddziałania 6.1.1 Instytucja Organizująca Konkurs przyjęła procedurę, iż zbiorcza informacja o kolejno podpisanych w ramach danego konkursu zamkniętego lub rundy konkursu otwartego umowach publikowana będzie każdorazowo w ostatnim dniu roboczym miesiąca na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.


2014-10-23 13:40:19

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.1.1/2013 została zwiększona alokacja o kwotę 463 421,15 zł (w przypadku wahań kursowych wskazana wartość może ulec zmianie). Tym samym, możliwe stanie się dofinansowanie kolejnych projektów, które podlegały ocenie merytorycznej w ramach przedmiotowego konkursu. Dofinansowanie przyznawane będzie w kolejności zgodnej z liczbą punktów uzyskanych przez poszczególne wnioski, które zostały ocenione pozytywnie, lecz nie zakwalifikowały się do dofinansowania z powodu braku środków. Liczba projektów rekomendowanych do dofinansowania uzależniona będzie od dostępności środków w ramach konkursu. Pismo informujące o możliwości realizacji projektu zostanie wysłane do Projektodawców, których wnioski mieszczą się w puli środków.


2014-10-14 15:33:40

Nadszedł czas dzielenia się pasją, fantazją, entuzjazmem i doświadczeniem. Do 22 października 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego poszukuje twórczych, międzypokoleniowych par aktywistów, dla których zwykłe hobby jest lub już wkrótce stanie się przygodą życia.


2014-10-14 09:24:24

9 października 2014 r. w Katowicach, Częstochowie i Bielsku Białej odbyły się XI Europejskie Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji. Organizatorem przedsięwzięcia był Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

 

 IMG_0345_m


2014-09-30 13:58:10

W okresie od 01.09.2014 r. – 30.09.2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zawarł
1 umowę na realizację projektu w ramach konkursu zamkniętego dla Poddziałania 8.1.1 oraz 1 umowę na realizację projektu w ramach konkursu otwartego dla Poddziałania 8.1.2<< : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : >>

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski