Kontakt:

Punkt Kontaktowy Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
tel: +48 32 757 33 11
tel: +48 32 757 33 57
fax. +48 32 757 33 12
Mail: efs@wup-katowice.pl

Newsletter EFS


     
  
 twoj_potencjal 


 wsparcie_8.1.1_i_8.1.2 

 1_pokl_final_222

 grafika_BK

 

 

2015-11-27 08:45:20

W punkcie 4 podrozdziału 6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 znajduje się zapis dotyczący obowiązku dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej, przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w przypadków wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys.PL N netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) oraz w przypadku zamówień publicznych dla których nie stosuje się procedur wykonawcy, o których mowa w podrozdziale 6.5 Wytycznych.


2015-11-27 08:37:31

W Bazie Wiedzy udostępniono kolejną wersję Podręcznika Beneficjenta SL 2014 (wer. 1.3) wraz z załącznikami, który ma być pomocny dla realizatorów projektów w programach polityki spójności 2014-2020. Dokument ma na celu przybliżenie funkcjonalności aplikacji tzw. Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 użytkownikom. Aplikacja umożliwia wsparcie bieżącego procesu zarządzania, monitorowanie i ocenę programów oraz rozliczanie projektów. Aktualizacja jest związana z rozbudową SL2014 o kolejne funkcjonalności.


2015-11-20 14:43:07

W związku z niedostępnością ePUAP uruchomiony został awaryjny sposób logowania do systemu: poprzez login i hasło.


2015-11-17 14:28:06

W ramach VIII Targów Funduszy Europejskich, które odbędą się 23 listopada w Międzynarodowym Centrum Kongresowym przy ul. Olimpijskiej w Katowicach, Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego zaplanował także warsztaty dot. przedsiębiorczości, na które można się wcześniej zapisać przesyłając formularz zgłoszeniowy.


2015-11-13 13:07:40

Dnia 23 listopada 2015 roku (poniedziałek) w godzinach 9 -14, odbędą się VIII Targi Funduszy Europejskich. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym na 15 stoiskach wystawienniczych będą udzielane informacje na temat możliwości skorzystania z Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.


2015-11-09 15:48:49

W dniu dzisiejszym, tj. 9 listopada, uruchomiona została rejestracja podmiotów świadczących usługi rozwojowe w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR) – ogólnopolskiej, internetowej bazie ofert usług rozwojowych szkoleniowych i doradczych, administrowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Dostępna pod adresem https://www.inwestycjawkadry.info.pl. baza stanowi rozbudowaną wersję internetowej bazy szkoleń działającej pod tym samym adresem do końca października br.


2015-11-06 08:56:56

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przedstawia poniżej instrukcję podpisywania wniosku w systemie ePUAP za pomocą dwóch Profili Zaufanych. Będzie ona pomocna tym podmiotom aplikującym o środki EFS w naszych konkursach, które mają wieloosobową reprezentację.


2015-11-05 15:05:36

W dniu 30.10.2015 w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach odbyła się konferencja pt. „Zainwestuj w siebie, pracownika, firmę! Skorzystaj ze środków RPO WSL 2014-2020”. Organizatorami konferencji był Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Konferencja była głównie skierowana na adaptacyjność przedsiębiorców, przedsiębiorstw i pracowników.


2015-11-04 15:24:26

W związku z dużym zainteresowaniem konkursami organizowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zachęcamy Państwa do odwiedzania strony efs.wup-katowice.pl, na której znajdują się regularnie aktualizowane dokumenty FAQ z najczęściej zadawanymi pytaniami trafiającymi do urzędu. Aby dotrzeć do ww. dokumentów należy wybrać na stronie internetowej zakładkę „RPO WSL 2014-202”, a następnie przejść do pod-zakładki „FAQ”.


2015-11-04 08:41:39

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) będąca Instytucją Pośredniczą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 informuje, iż w dniu 3 listopada 2015 r., odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15, na którym rozlosowane zostały wnioski które otrzymały pozytywną ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej.<< : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : >>

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski