Kontakt:

Punkt Kontaktowy Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
tel: +48 32 757 33 11
Mail: efs@wup-katowice.pl

Newsletter EFS


  
  SL2014

 twoj_potencjal 


 wsparcie_8.1.1_i_8.1.2 

 1_pokl_final_222

 grafika_BK

 

 

2016-08-25 15:24:13

Wszystkich Wnioskodawców zapraszamy do zapoznania się z:

•Instrukcją podpisywania wniosku o dofinansowanie w SEKAP za pomocą profilu zaufanego ePUAP oraz podpisu niekwalifikowanego CC SEKAP - pdf

•Instrukcją podpisywania wniosku o dofinansowanie w ePUAP za pomocą profilu zaufanego ePUAP - pdf

•Instrukcją podpisywania wniosku o dofinansowanie w ePUAP za pomocą dwóch profili  zaufanych ePUAP – pdf


2016-08-24 13:03:08

Wobec potrzeby skorygowania zapisów w Regulaminach konkursów:

- nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16 - w ramach Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia

- nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 - w ramach Poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregion Centralny

- nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 - w ramach Poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregion Zachodni

- nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-018/16 - w ramach Poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregion Południowy

- nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-019/16 - w ramach Poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregion Północny

poniżej przedstawiamy Państwu wykaz planowanych zmian.


2016-08-19 13:43:38

W związku z zakończeniem procesu uzupełnień braków formalnych lub/oraz oczywistych omyłek, IOK publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16.


2016-08-18 12:42:41

W związku z wątpliwościami dotyczącymi sposobu przekazywania Beneficjentom dofinansowania na koszty pośrednie w projektach EFS, Ministerstwo Rozwoju przedstawiło interpretację w zakresie rozliczania kosztów pośrednich ryczałtem.


2016-08-16 15:38:58

Informujemy, że w ramach naboru Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wartości projektu pomniejszonej o wartość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


2016-08-16 10:43:48

Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach  zapraszają na spotkanie warsztatowe, dotyczące planowanych do ujęcia w Gminnym Programie Rewitalizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych finansowanych w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji.


2016-08-16 10:23:50

W związku z zakończeniem naboru wniosków IOK zamieszcza szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16 RIT Subregionu Północnego


2016-08-16 10:20:24

W związku z zakończeniem naboru wniosków IOK zamieszcza szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-014/16 RIT Subregionu Zachodniego


2016-08-16 10:15:43

W związku z zakończeniem naboru wniosków IOK zamieszcza szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-013/16 RIT Subregionu Południowego


2016-08-16 10:10:20

W związku z zakończeniem naboru wniosków IOK zamieszcza szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 ZIT Subregionu Centralnego<< : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : >>

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski